Artikkelit

Logistiikkakeskus

Logistiikassa vastuullisuus on monen tekijän summa

Ympäristön kannalta kestävät kuljetus- ja varastointiratkaisut ovat elinehto kiristyvässä kilpailutilanteessa. Vastuullinen logistiikkakumppani auttaa menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet: nykyisessä hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Tämä tarkoittaa liikenteen ja logistiikan osalta sitä, että päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja vähentää nollaan vuoteen 2045 mennessä. Miten tämä käytännössä tapahtuu?

Eri toimialat ovat kuluneen kevään ja kesän aikana julkaisseet tiekarttoja, joissa kuvataan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen toimialaa edustava yhteistyöverkosto julkaisi kesäkuussa 2020 tiekartan, jonka mukaan alalla on panostettava mm. uusiutuvien polttoaineiden käyttöön, vauhditettava autokannan uusiutumista, edistettävä logistiikan digitalisaatiota sekä parannettava liikenneinfrastruktuuria.

– Valtion hiilineutraalistavoitteet ja toimialojen laatimat tiekartat ovat hieno mahdollisuus entistä kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Vastuullisuus avaa alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta logistiikan ja liikenteen osalta myös valtiolta tarvitaan kannustimia ja investointeja, jotta alan kilpailukyky ei kärsi, toteaa LogXellencen toimitusjohtaja Jari Rinnekoski.

Logistiikkakeskuksissa potentiaalia parannuksiin

Kesäkuussa julkaistun tiekartan mukaan uusiutuvien polttoaineiden ja biokaasun käyttöä lisäämällä on mahdollista saavuttaa yli neljännes vaadittavista päästövähennyksistä verrattuna nykykehitykseen. Myös varastointi- ja kylmätiloilla on suuri merkitys ympäristövaikutusten minimoimisessa.

LogXellence kehittää parhaillaan Keravalle Postlarinkatu 4:ään modernia, valtakunnallisesti merkittävää logistiikkahubia elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan, Food Service -toimijoiden sekä lähituottajien tarpeisiin. Monipuoliset tilat tarjoavat puitteet myös Logxellencen kattaville 3PL-palveluille verkkokaupan varastointi- ja kuljetusratkaisuista konsultointiin.

– Meidän kauttamme vuokralainen saa muun muassa elintarvikelogistiikan lämpösäädellyt palvelut erikoistiloineen, käyttötavaran ja kuivan tavaran palvelut sekä verkkokaupan logistiikkapalvelut turvallisesti ja ympäristöasiat huomioiden, toteaa LogXellencen talousjohtaja Juha Viskari.

Keravalla kehitetään energia- ja materiaalitehokkuutta

LogXellencen vastuullisuustoimenpiteitä ja Keravan logistiikkakeskuksen toimintaa ohjaa omalta osaltaan ympäristölupa. Ympäristölupaan liittyy määräyksiä koskien mm. jätehallintaa, melun hillintää sekä ulkotilojen siisteyttä.

– Ympäristölupa on ollut meille hyvä työkalu ja kirittäjä vastuullisuuden kehittämiseen. Huomioimme ympäristövastuun myös energiatehokkuuden jatkuvana parantamisena, mikä on olennainen osa Keravan 68 000 neliön kiinteistön normaalia ylläpitoa. Sähkönkulutusta optimoimme esimerkiksi valaistuksen modernisoimisen ja hallinnan parantamisen, tilojen käytön mukaisen lämpötilanhallinnan sekä tehokkaiden kaukolämpö- ja käyttövesiratkaisujen avulla, Viskari toteaa.

Keravan logistiikkakeskuksen sähköenergian kulutusta seurataan sekä kokonaisuutena että usealla aluekohtaista kulutusta seuraavalla alamittarilla. Järjestelmä hälyttää suurista poikkeamista, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja korjaavat toimenpiteet. Keskuksen pinta-alasta 30 % on jäähdytettyä tilaa (4–6 C°) ja sen osuus sähkönkulutuksesta on noin 40 %.

Energiatehokkuuden lisäksi Keravalla kiinnitetään huomiota materiaalitehokkuuteen.

– Osana energia- ja materiaalitehokkuutta parannamme jatkuvasti jätehallintaamme. Ensisijaisesti jätemääriä vähentämällä ja toissijaisesti tehostamalla jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä. Kaiken kaikkiaan vastuullisuustyö eri muodoissaan on suuri lisäarvontuottaja liiketoiminnallemme, kertoo Viskari.

Verkkokaupan kasvaessa vastuullisuus on kilpailuetu

Koko logistiikka-ala on parhaillaan murroksessa: verkkokauppa, muuttuvat kulutustottumukset, tavaravirtojen pirstaloituminen sekä toimitusvälien tiheneminen vaativat logistiikalta entistä tehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja. Korona-aika on vauhdittanut verkkokauppaa entisestään. Logistiikkakumppanilta vaaditaan tehokkaita, mutta myös ympäristön kannalta vastuullisia kuljetus- ja varastointiratkaisuja.

– Yksinkertaistaen voisi todeta, että aiemmin ihmiset liikkuivat tavaran luo, nyt tavara liikkuu ihmisten luo. Muuttuneessa toimintaympäristössä tuottajan oma varasto tai logistiikkakeskus ei ehkä olekaan enää järkevin tapa verkkokauppatoimituksille, vaan tuotteiden täytyy sijaita lähempänä kuluttajaa. Tähän tarpeeseen mekin pyrimme Logxellencella vastaamaan, vastuullisesti ja ympäristövaikutukset minimoiden, toteaa Rinnekoski.

Kaipaatko näkemystä vastuullisiin, liiketoimintaasi tukeviin logistiikkaratkaisuihin?

Ota yhteyttä: Jari Rinnekoski, jari.rinnekoski@logxellence.fi, p. 040 057 3711