Artikkelit

L&T tukee LogXellencen logistiikkaketjujen toimintaa

L&T kirjoittaa Lassikko-blogissaan LogXellencen kanssa tekemästään yhteistyöstä:

Logistiikkayritys LogXellence tarvitsee jättimäisiin halleihinsa toimintavarmat palvelut ja tarkan hygienian. Kumppanivalinnassa painoivat L&T:n kokonaisvaltainen osaaminen sekä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta.

Halleissa riittää tilaa. Yli 60 000 neliötä lattiapinta-alaa tarkoittaa lähes kymmentä jalkapallokenttää. Pisin käytävä on melkein 700-metrinen ja lattiasta kattoon kurottavat hyllyrivistöt jatkuvat silmänkantamattomiin.

LogXellence on Keravalla toimiva logistiikkayritys, jonka asiakkaita ovat muun muassa kaupan keskusliikkeet ja elintarviketeollisuuden toimijat. L&T voitti vuosi sitten kilpailutuksen LogXellencen jätehuollostasiivouksestakiinteistötekniikasta ja kiinteistöhuollosta.

LogXellence painottaa kumppanivalinnoissaan vastuullisuutta, laadukkuutta ja kokonaisvaltaista osaamista

LogXellencen liiketoiminnan kannalta on kätevää, kun palvelut tulevat samasta paikasta. Kiinteistöpalvelujen kumppanivalinnassa painoi LogXellencen osakas ja talousjohtaja Juha Viskarin mukaan ennen kaikkea L&T:n kokonaisvaltainen osaaminen, LogXellencen liiketoiminnan ymmärrys ja tarpeisiin vastaaminen.

”Myös hyvät referenssit ja ideointikyky olivat tärkeitä”, Viskari sanoo.

LogXellence kuuluu Oiva-elintarvikevalvonnan piiriin. Koska toiminnassa saattaa syntyä myös EU:n sivutuoteasetuksen mukaista eläinperäistä jätettä, on esimerkiksi toimiva kierrätys merkittävässä roolissa.

”Tiloissamme käsitellään esimerkiksi eläimistä saatavia raakoja, kypsennettyjä tai muuten käsiteltyjä elintarvikkeita, jotka poistetaan päiväysten vanhentumisen tai pakkauksen rikkoontumisen johdosta”, Viskari kertoo.

Elintarvikkeita käsiteltäessä hygienian pitää olla ensiluokkaista ja siivouksen laatu pysyä korkealla. Myös lämpötilojen hallinta korostuu, jolloin L&T:n kiinteistötekniikan osaaminen lämmitys- ja ilmanvaihtokoneiden säätämisessä ja huollossa on ratkaisevassa osassa.

”Ilmanvaihdon ja lämpötilojen hallinnan lisäksi hoidamme erilaiset vuosihuollot, joten meillä on täällä hyvin kattava palvelukokonaisuus”, kertoo asiakkuusjohtaja Arto Salmenautio L&T:n Kiinteistöpalveluista.

Myös L&T:n vahva osaaminen energianhallinnasta vakuutti LogXellencen, sillä energiatehokkuuden jatkuva parantaminen kuuluu LogXellencen tavoitteisiin ja on osa yrityksen ympäristövastuusta huolehtimista.

”Tähän mennessä olemme esimerkiksi optimoineet sähkönkulutusta valaistuksen modernisoimisen, tilojen käytön mukaisen lämpötilanhallinnan sekä tehokkaiden kaukolämpö- ja käyttövesiratkaisujen avulla, mutta paljon on varmasti vielä tehtävissä”, Viskari toteaa.

Saumaton yhteistyö perustuu toimiviin henkilökemioihin

Kun kumppaneita valitaan ja yhteistyötä tehdään, henkilökemioilla on Viskarin mukaan iso merkitys.

”Ammattitaitoiset ja oikealla asenteella varustetut henkilöt ovat isossa roolissa asioiden sujumisen kannalta. Toiminnan laadukkuus, luotettavuus ja kyky tuottaa lisäarvoa varmistavat jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä. Siksi myös L&T valikoitui kumppaniksi”, sanoo Viskari.

Sopimuksen solmimisen jälkeen työt alkoivat heti seuraavana aamuna. Juha Viskari on ollut tyytyväinen L&T:läisten tekemiseen ja asenteeseen.

”Alussa oli hienoa nähdä kohteen nopea haltuunotto, ja varsinkin siivouksen vetäjä otti hyvin kopin tekemisestä. Vaikka tekemistä oli paljon, L&T hoiti kaiken kunnialla maaliin. Arvostamme sitä.”

LogXellencella on L&T:n kanssa palaverikäytännöt, joilla koordinoidaan yhteistyötä. Päivittäistä tekemistä seurataan Viskarin ja Salmenaution tiiviillä yhteydenpidolla.

Laaja-alaisia toimenkuvia ja oikea-aikaista resursointia

Koska kiinteistö on valtava ja tekemistä riittää, pitää tekijöiden olla hyvin oma-aloitteisia. Aina ei voi odotella ohjeita muualta. L&T:llä onkin paljon monipuolisia ammattilaisia, ja se pystyy siksi vastaamaan hyvin LogXellencen tarpeisiin vaativassa toimintaympäristössä.

Niko Sormunen on yksi L&T:n luottotekijöistä, jolta luonnistuvat monipuoliset kiinteistötekniikan ja -huollon työtehtävät.

”Tämä on kokonaisvaltaista ja itsenäistä työtä. Pidän huolta, että ilmastointi toimii, tarkkailen kylmätilojen lämpötiloja sekä varmistan paloilmoittimien ja sprinklereiden toiminnan. Vastaan myös kiinteistön avainhallinnasta sekä pihojen kunnossapidosta”, Sormunen kertoo.

L&T:llä on Sormusen lisäksi päivittäin paikalla puolenkymmentä ihmistä.

”Lisää väkeä saadaan nopeasti tarpeiden mukaan. Varsinkin talvisin, kun isot piha-alueet vaativat hiekoitusta ja lumitöitä, nopean reagoinnin tärkeys korostuu”, Arto Salmenautio kertoo.

Liiketoiminnan kasvu vaatii myös kumppaneilta toiminnan jatkuvaa kehittämistä

”Kun liiketoiminta kasvaa, tulemme muokkaamaan myös huollon ja siivouksen prosesseja. Onneksi kumppaninamme on L&T:n kaltainen yritys, jolla riittää osaamista”, Juha Viskari sanoo.

Kehitystä viedään L&T:llä kovaa vauhtia eteenpäin, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Esimerkiksi jätehuollossa seuranta ja raportointi hoituvat verkkopohjaisen Ympäristönetin avulla.

”Varsinkin kun puhutaan näin isoista jätemääristä, on ympäristöasioiden oltava kunnossa. On merkitystä, millaisen kumppanin kierrätykseen valitsee, ja L&T:llä on vahvaa osaamista vastuullisuusasioissa”, Viskari toteaa.

L&T:llä kehitetään myös muita digitaalisia palveluja:

”Esimerkiksi Smartti-energianhallintapalvelun avulla on mahdollisuus tehostaa kiinteistön energiankäyttöä merkittävästi ja samalla säästää energiankulutuksessa sekä siitä tulevissa kustannuksissa”, Arto Salmenautio kertoo nykyisistä kehitystoimenpiteistä.

 

Kuvat: Meeri Utti

Logistiikkakeskus

Logistiikassa vastuullisuus on monen tekijän summa

Ympäristön kannalta kestävät kuljetus- ja varastointiratkaisut ovat elinehto kiristyvässä kilpailutilanteessa. Vastuullinen logistiikkakumppani auttaa menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet: nykyisessä hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Tämä tarkoittaa liikenteen ja logistiikan osalta sitä, että päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja vähentää nollaan vuoteen 2045 mennessä. Miten tämä käytännössä tapahtuu?

Eri toimialat ovat kuluneen kevään ja kesän aikana julkaisseet tiekarttoja, joissa kuvataan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen toimialaa edustava yhteistyöverkosto julkaisi kesäkuussa 2020 tiekartan, jonka mukaan alalla on panostettava mm. uusiutuvien polttoaineiden käyttöön, vauhditettava autokannan uusiutumista, edistettävä logistiikan digitalisaatiota sekä parannettava liikenneinfrastruktuuria.

– Valtion hiilineutraalistavoitteet ja toimialojen laatimat tiekartat ovat hieno mahdollisuus entistä kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Vastuullisuus avaa alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta logistiikan ja liikenteen osalta myös valtiolta tarvitaan kannustimia ja investointeja, jotta alan kilpailukyky ei kärsi, toteaa LogXellencen toimitusjohtaja Jari Rinnekoski.

Logistiikkakeskuksissa potentiaalia parannuksiin

Kesäkuussa julkaistun tiekartan mukaan uusiutuvien polttoaineiden ja biokaasun käyttöä lisäämällä on mahdollista saavuttaa yli neljännes vaadittavista päästövähennyksistä verrattuna nykykehitykseen. Myös varastointi- ja kylmätiloilla on suuri merkitys ympäristövaikutusten minimoimisessa.

LogXellence kehittää parhaillaan Keravalle Postlarinkatu 4:ään modernia, valtakunnallisesti merkittävää logistiikkahubia elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan, Food Service -toimijoiden sekä lähituottajien tarpeisiin. Monipuoliset tilat tarjoavat puitteet myös Logxellencen kattaville 3PL-palveluille verkkokaupan varastointi- ja kuljetusratkaisuista konsultointiin.

– Meidän kauttamme vuokralainen saa muun muassa elintarvikelogistiikan lämpösäädellyt palvelut erikoistiloineen, käyttötavaran ja kuivan tavaran palvelut sekä verkkokaupan logistiikkapalvelut turvallisesti ja ympäristöasiat huomioiden, toteaa LogXellencen talousjohtaja Juha Viskari.

Keravalla kehitetään energia- ja materiaalitehokkuutta

LogXellencen vastuullisuustoimenpiteitä ja Keravan logistiikkakeskuksen toimintaa ohjaa omalta osaltaan ympäristölupa. Ympäristölupaan liittyy määräyksiä koskien mm. jätehallintaa, melun hillintää sekä ulkotilojen siisteyttä.

– Ympäristölupa on ollut meille hyvä työkalu ja kirittäjä vastuullisuuden kehittämiseen. Huomioimme ympäristövastuun myös energiatehokkuuden jatkuvana parantamisena, mikä on olennainen osa Keravan 68 000 neliön kiinteistön normaalia ylläpitoa. Sähkönkulutusta optimoimme esimerkiksi valaistuksen modernisoimisen ja hallinnan parantamisen, tilojen käytön mukaisen lämpötilanhallinnan sekä tehokkaiden kaukolämpö- ja käyttövesiratkaisujen avulla, Viskari toteaa.

Keravan logistiikkakeskuksen sähköenergian kulutusta seurataan sekä kokonaisuutena että usealla aluekohtaista kulutusta seuraavalla alamittarilla. Järjestelmä hälyttää suurista poikkeamista, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja korjaavat toimenpiteet. Keskuksen pinta-alasta 30 % on jäähdytettyä tilaa (4–6 C°) ja sen osuus sähkönkulutuksesta on noin 40 %.

Energiatehokkuuden lisäksi Keravalla kiinnitetään huomiota materiaalitehokkuuteen.

– Osana energia- ja materiaalitehokkuutta parannamme jatkuvasti jätehallintaamme. Ensisijaisesti jätemääriä vähentämällä ja toissijaisesti tehostamalla jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä. Kaiken kaikkiaan vastuullisuustyö eri muodoissaan on suuri lisäarvontuottaja liiketoiminnallemme, kertoo Viskari.

Verkkokaupan kasvaessa vastuullisuus on kilpailuetu

Koko logistiikka-ala on parhaillaan murroksessa: verkkokauppa, muuttuvat kulutustottumukset, tavaravirtojen pirstaloituminen sekä toimitusvälien tiheneminen vaativat logistiikalta entistä tehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja. Korona-aika on vauhdittanut verkkokauppaa entisestään. Logistiikkakumppanilta vaaditaan tehokkaita, mutta myös ympäristön kannalta vastuullisia kuljetus- ja varastointiratkaisuja.

– Yksinkertaistaen voisi todeta, että aiemmin ihmiset liikkuivat tavaran luo, nyt tavara liikkuu ihmisten luo. Muuttuneessa toimintaympäristössä tuottajan oma varasto tai logistiikkakeskus ei ehkä olekaan enää järkevin tapa verkkokauppatoimituksille, vaan tuotteiden täytyy sijaita lähempänä kuluttajaa. Tähän tarpeeseen mekin pyrimme Logxellencella vastaamaan, vastuullisesti ja ympäristövaikutukset minimoiden, toteaa Rinnekoski.

Kaipaatko näkemystä vastuullisiin, liiketoimintaasi tukeviin logistiikkaratkaisuihin?

Ota yhteyttä: Jari Rinnekoski, jari.rinnekoski@logxellence.fi, p. 040 057 3711

Kuva: Morning Brew/Unsplash

Amazonin tulo Pohjolaan lähenee – 5 väittämää sen mahdista ja vaikutuksista kotimaamme kaupan alaan

Elokuun alussa saatiin viimein vahvistus odotetulle uutiselle Amazonin saapumisesta Pohjoismaihin ja sen lähiaikoina Ruotsiin perustamalle ruotsinkieliselle Amazon.se-verkkokaupalle. Vaikka Amazonin kiinnostuksesta Pohjoismaita kohtaan on huhuttu useamman vuoden ajan, nyt vahvistunut lanseeraus on herättänyt valtavan mielenkiinnon ja jopa huolen suomalaisten kaupan alan toimijoiden parissa: Miten Amazonin tulo vaikuttaa kaupan alaan Suomessa? Mitä mahdollisuuksia kotimaisilla kaupan alan toimijoilla on kilpailla Amazonin kanssa?

Tässä kirjoituksessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija KTT Mikko Hänninen käsittelee kattavasti Amazonin todennäköisiä vaikutuksia Suomen kaupan alaan viiden väittämän ja vastauksen avulla.

Mikko Hänninen

Vaikka Amazonista on puhuttu ja kirjoitettu paljon, Amazon on usein ymmärretty väärin, ja tämän takia tarkoituksena onkin oikoa mielikuvia Amazonista ja todentaa ne syyt, minkä takia se voi merkittävästi muuttaa kotimaamme kaupan alan rakennetta lähivuosina. Maailman asiakaslähtöisimmäksi yritykseksi ei nousta sattumalla, ja tämän takia Amazon voi tulevina vuosina myös täällä Pohjolassa muovata sitä, miten ja mistä kuluttajat ostavat verkossa.

Väite 1: Amazon kilpailee vain hinnalla

Amazonin asiakaslupaus perustuu nopeuteen ja helppouteen, eikä suoranaisesti hintaan. Tämän takia hinta ei ole se tekijä, jolla Amazon suoraan kilpailee, vaan ennemmin nopeilla toimituksilla, ja helppoudella, kun yhden verkkokaupan avulla voi löytää tuotteita kymmenistä eri tuotekategorioista ja miljoonilta eri myyjiltä maailmanlaajuisesti. Väittämä ei siis tässä mielessä pidä paikkaansa.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että kun Amazon on joissain maissa, kuten Yhdysvalloissa, ottanut merkittävän siivun maan verkkokauppamarkkinasta – jopa lähemmäs 50 %, ja kun kuluttajat aloittavat tuotteiden ostoprosessin yhä useammin Amazon oman kotisivun kautta, hinnalla ei ole enää samalla tavalla väliä vaan kuluttajat valitsevat todennäköisemmin halvimman vaihtoehdon Amazonin valikoimasta, sen sijaan että etsisivät halvempia tuotteita koko internetin syövereistä. Eli Amazonin tapauksessa hintamielikuva on voimakas, vaikka kuluttaja voisi löytää edullisempiakin vaihtoehtoja aloittaessaan tuotehaun esimerkiksi jonkun muun hakukoneen kautta. Entistä useammin todetaankin, että Amazonilla olisi jopa monopoliasema kansainvälisessä verkkokaupassa.

Suomessa Amazonilla voi kuitenkin olla hintoja alentava vaikutus. Kilpailutilanteen koventuessa suomalaiset kaupat ja kauppiaat, esimerkiksi kodin elektroniikassa, saattavat laskea hintojaan tilapäisesti, tai jopa pysyvästi, pitääkseen markkina-asemansa. Tässä kehityksessä kuluttajat voittajat. Samalla täytyy muistaa, että Amazon ei ole mikään pieni toimija, ja volyyminsä ansiosta se voi jälleenmyyjien kanssa neuvotella hyvät ostoehdot, jotka voivat olla huomattavasti parempia kuin joillakin suomalaisilla tavarantoimittajilla. Eli hintaa ei voi poissulkea kilpailukeinona, vaikka Amazon ei mikään halpakauppa suoranaisesti ole.

Väite 2: Amazon on jo täällä (esim. Amazon.co.uk, Amazon.de)

On totta, että Amazon on jo yli parinkymmenen vuoden ajan ollut Euroopassa toimittaen tuotteita myös Suomeen sen Saksan sekä Britannian markkinapaikan kautta, ja viime aikoina mahdollistanut myös suomalaisten kuluttajien liittymisen mm. Prime-ohjelman jäseneksi. Tässä mielessä väittämä pitää paikkansa.

Amazonin asiakaslupaus tähtää kuitenkin nopeuteen ja se että Amazon perustaa oman markkinapaikan Pohjoismaihin ja myöhemmin Suomeen, tarkoittaa väistämättä Amazonin toimituslupauksen jalkauttamista markkinoille. Näin suomalaiset kuluttajat pääsisivät Amazonin nopeiden toimitusten piiriin (maksuttomat yhden päivän toimitukset, ja parhaimmillaan 1-2 tunnin toimitukset esim. pk-seudulla). Tämä nopeus ja tehokkuus todennäköisesti pakottavat kotimaiset kaupan toimijat parantamaan toimintaansa tällä saralla. Samalla se olisi valtava muutos siihen millä tavalla kuluttajat ovat nyt päässeet Amazonin valikoiman pariin sen eurooppalaisten markkinapaikkojen kautta.

Suomalaisen ja suomenkielisen markkinapaikan perustaminen myös tarkoittaisi sitä, että Amazonin tarjonta ja valikoima olisi jatkossa laajemmin kaikkien suomalaisten saatavilla. Vaikka moni suomalainen ostaakin Amazonin Saksan ja Britannian markkinapaikan kautta, monelle suomenkielinen asiakaspalvelu ja sivusto on ehdoton edellytys ostamiselle. Tällöin markkinapaikalla olisi todennäköisesti esimerkiksi myös paikallisia tuotteita (esim. kirjoja, päivittäistavaroita) ja maksutapoja. Eli suomalainen markkinapaikka todennäköisesti nostaisi merkittävästi Amazonin suosiota kotimaisten kuluttajien keskuudessa ja toisi sen koko kansan tietoisuuteen, kun ostamisen mahdollisia kynnyksiä on vähennetty.

Väite 3: Amazon ei pysty Suomessa tarjoamaan nopeita toimituksia koko maassa

Tarkkoja tietoja Amazonin logistiikkaratkaisuista Pohjoismaissa ei vielä ole. Se kuitenkin tiedetään, että pari vuotta sitten Amazonin teki laajan logistiikkasopimuksen PostNordin kanssa, ja että he parhaillaan rakentavat logistiikkakeskusta Ruotsin Eskilstunaan, noin 100 kilometrin päähän Tukholmasta. Tässä mielessä väittämä voi hyvin pitääkin paikkansa, ja on vielä epäselvää, valmistuuko logistiikkakeskus ennen Amazonin Ruotsin markkinapaikan avautumista lähikuukausina.

Sanomattakin on selvää, että mikäli Amazon aluksi toimittaa tuotteet esimerkiksi Saksan logistiikkakeskuksista, on suomalaisilla ja toki myös muillakin pohjoismaisilla kauppiailla merkittävä etulyöntiasema toimitusajoissa. Nopeus on kuitenkin Amazonin valttikortti ja Amazon tuo todennäköisesti myös Pohjoismaihin nopeat, jopa tunnin tai kahden, kotiinkuljetukset aikanaan heti kun saavat tarvittavan infran rakennettua. Nämä tulevat kuitenkin keskittymään isoimmille metropolialueille (esim. Ruotsissa Tukholma, Göteborg ja Malmö), eikä Suomessakaan tarjonta tule todennäköisesti kattamaan koko maata. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Amazonin nopeat toimitukset ovat saatavilla käytännössä vain maan väkiluvultaan suurimmissa kaupungeissa.

Väite 4: Amazon on pelkkä markkinapaikka, jossa laatu voi olla mitä sattuu

Amazon perustettiin vuonna 1994 verkkokirjakauppana, joka myöhemmin laajentui verkkotavaratalona moneen eri tuotekateoriaan, ja lopulta avautui markkinapaikkana myös muille myyjille. Tällä hetkellä noin 53% Amazonin myynnistä tulee itsenäisten myyjien kautta, ja loput ovat Amazonin omaa jälleenmyyntiä. Amazon ei siis ole pelkkä markkinapaikka, vaan itsenäisten myyjien myymien tuotteiden rinnalla on Amazonin omaa jälleenmyyntiä, joka koostuu mm. kansainvälisten merkkivalmistajien ja brändien tuotteista. Tämä väittämä ei siis pidä paikkaansa.

Samalla on hyvä huomioida, että Amazonin markkinapaikan 10,000 suurimmasta myyjästä 79% käyttää Amazonin fulfillment-palveluita eli tuotteet sijaitsevat ns. ”fyysisesti” Amazonin logistiikkakeskuksissa ja varastoissa, jolloin Amazonilla on myös näistä tuotteista vahva valvonta ja kontrolli. Esimerkiksi ”Fulfilled By Amazon” tuotteilla on sama toimituslupaus kuin Amazonin jälleenmyymillä tuotteilla. Samalla Amazon on aina hyvin tehokkaasti valvonut markkinapaikkansa myyjiä, mm. asiakasarvioita ja tuotepalautuksia, ja poistaa herkästi sivuiltaan myyjiä, joiden laatu- ja toiminta herättää epäilyksiä. Kuluttajat voivat siis suhteellisen luottavaisesti ostaa tuotteita jatkossakin Amazonin kautta.

Väite 5: Amazon on noussut asemaansa työntekijöiden ehtoja ja asemaa polkemalla

Amazon on herättänyt koko historiansa aikana paljon kritiikkiä siitä, miten se kohtelee työntekijöitään sen yli tuhannessa logistiiikkakeskuksessa ja varastossa ympäri maailman. Työntekijöiden kuri ja valvonta, sekä vuokratyöntekijöiden laaja käyttö, on herättänyt aiheellista kritiikkiä, mutta samalla on tärkeää huomioida, että havaitut ongelmat ovat laajasti yhteiskunnallisia ja ulottuvat Amazonia laajemmalle. Mikäli kuluttajat haluavat ja jopa vaativat yhä nopeampia toimituksia – maksutta – vaatii se toimijoilta koviakin otteita tehokkuuden takaamiseksi, ja työntekijöiden oikeudet voivat tässä kehityksessä olla toissijainen asia. Väittämä siis pitää ainakin osittain paikkansa.

Ei kuitenkaan voida sanoa mitään yksittäistä syytä ja tekijää minkä takia Amazon on noussut vahvaan asemaansa kansainvälisen verkkokaupan jättiläisenä. Yksinkertaisesti, Amazon oli aikansa edelläkävijä, joka silloin kun isot kaupan toimijat vielä miettivät miten taklata verkkokaupan tuomat haasteet ja mahdollisuudet, onnistui rakentamaan valtavan koneiston, jonka myötä nopeat ja luotettavat kotiinkuljetukset ovat mahdollisia käytännössä kaikissa länsimaisissa metropoleissa. Samalla on tärkeää huomioida, että Amazon on tänä päivänä yksi maailman rakastetuimpia yrityksiä, ja onnistunut monella tavalla muuttamaan sen tavan, miten ihmiset tekevät arjen ostoksiaan. Tässä keskustelussa se, miten Amazon kohtelee osaa työntekijöitään, on vain sivujuoni ja asia, joka ei muuta sitä miten Amazon on positiivisesti vaikuttanut kaupan alaan ja ihmisten arkeen viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Mitä Amazonin tulo siis tarkoittaa?

Amazonin tulo Pohjoismaihin voi siis toimia kaivattuna piristysruiskeena kohti nopeampia ja luotettavampia verkko-ostoja. Lyhyellä aikavälillä tuskin kovin moni asia tulee muuttumaan Suomessa, mutta pidemmällä aikavälillä kaikkien toimijoiden on kuitenkin reagoitava Amazonin tuloon esim. tarjoamalla nopeampia ja maksuttomia kotiinkuljetuksia. Mikäli Amazon tosiaan tuo nopeat, jopa tunnin, parin kotiinkuljetukset Suomeen ja pääkaupunkiseudulle, ainakin olemme askeleen lähempänä muita Euroopan ja maailman metropoleja verkkokaupan toimituslupauksen – ja asiakaskokemuksen suhteen. Samalla Amazonin valtavan valikoiman myötä Suomi on taas vielä vahvemmin osana globaalia kaupankäyntiä ja verkottunutta yhteiskuntaa. Tästä kehityksestä hyötyvät suomalaiset yritykset ja kuluttajat ­– olivat he Amazonista lopulta sitten mitä mieltä tahansa.

Miten kaupan toimijat voivat siis varautua Amazonin tuloon?

  • Asiakkaan täytyy olla aidosti toiminnan keskipiste – Amazonia ei turhaan kutsuta maailman asiakaslähtöisimmäksi yritykseksi. Amazon tarjoaa asiakkaille parhaimman palvelun (mm. nopeat, maksuttomat kotiinkuljetukset), ja miettii myöhemmin miten pitkäkestoisen asiakassuhteen voi kääntää sille tuottoisaksi. Tämä vaatii kaupalta koko toimintalogiikan päivittämistä ja kääntämistä päänlaelleen.
  • Kotimaisuudesta ja paikallisuudesta täytyy saada vahvuus – Suomessa on paljon verkkokauppaosaamista ja tekemällä asiat eri tavalla, mm. sosiaalisessa mediassa, voi erottautua Amazonista jatkossakin. Valikoimilla, hinnoilla ja nopeudelle tuskin voidaan kilpailla Amazonia vastaan, mutta kotimaisuuteen ja paikallisuuteen nojaamalla voi voittaa paljon.
  • Amazonia ei pidä nähdä uhkana vaan mahdollisuutena – Amazon voi tarjota kotimaisille kaupan alan toimijoille uuden markkinointi- ja myyntikanavan, sekä helpon ja nopean väylän kansainvälisille markkinoille. Parhaimmillaan sen tulo Pohjoismaihin onkin win-win sekä yrityksille että kuluttajille.

KTT Mikko Hänninen toimii tällä hetkellä kaupan- ja palvelujen apulaisprofessorina Nottinghamin yliopiston kauppakorkeakoulussa. Mikon tutkimus keskittyy ymmärtämään digitalisaation ja mm. uusien digitaalisten liiketoimintamallien vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, sekä laajemmin uusien markkinointi- ja myyntikanavien, kuten alustatalouden, vaikutuksia ympärillä olevaan yhteiskuntaamme. Mikon tutkimuksia on julkaistu tieteellisissä aikakausilehdissä, jonka lisäksi Mikko kommentoi ahkerasti kaupan digitalisaatioon liittyviä aiheita eri medioissa. Voit lukea lisää Mikosta osoitteessa www.mikkohanninen.com.

Kaipaatko näkemystä uuden ajan logistiikkaratkaisuihin?

Ota yhteyttä: Jari Rinnekoski, jari.rinnekoski@logxellence.fi, p. 040 057 3711

Artikkelin yläkuva: Morning Brew/Unsplash