Artikkelit

TIEDOTE: LogXellencen logistiikkakeskukselle BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti – tukena Lassila & Tikanoja

Keravan Tervahaudankatu 7:ssä sijaitsevalle logistiikkakeskukselle on myönnetty BREEAM In-Use Good-tason ympäristösertifikaatti. Kiinteistössä vuoden 2020 alusta toiminut logistiikkayritys LogXellence sai ympäristövastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiinsa tukea Lassila & Tikanojan vastuullisuusosaamisesta.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -luokitus on Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä ja sertifioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistön energiatehokkuuteen. LogXellencen logistiikkakeskuksen sertifiointiprosessista ja auditoinnista vastasi Green Building Partners Oy.

Ympäristövastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumisessa myös kumppanivalinnoilla on suuri merkitys: LogXellencen ja Lassila & Tikanojan keväällä 2020 solmima yhteistyösopimus on tuonut merkittävää parannusta yrityksen kierrätys- ja energia-asioihin sekä edistänyt siivouksen ekologisuutta.

”Yhteistyö L&T:n kanssa tukee mainiosti ympäristövastuullisuuteen liittyviä tavoitteitamme. Uskon, että Lassila & Tikanojan palvelut ja vastuullisuusosaaminen ovat edesauttaneet sertifikaatin Good-tason myöntämistä”, kertoo LogXellencen osakas ja talousjohtaja Juha Viskari.

Kumppanivalinnoissa painavat vastuullisuuden lisäksi osaaminen, laadukkuus ja lisäarvo

Oiva-elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvalle LogXellencelle tilojen puhtaus, toimiva kierrätys sekä tasainen, elintarvikkeille soveltuva lämpötila ja kosteustaso ovat liiketoiminnan kannalta kriittisiä asioita. Kumppanivalinnassa painoikin Juha Viskarin mukaan ennen kaikkea L&T:n kokonaisvaltainen osaaminen, laadukas toiminta, luotettavuus ja lisäarvon tuottaminen.

”Meidän täytyy huolehtia kuluttajien turvallisuudesta sekä siitä, että elintarvikkeiden laadulliset ominaisuudet eivät muutu tai katoa missään prosessin vaiheessa. Sen vuoksi tarvitsemme kumppanin, joka pystyy huolehtimaan kokonaisuudesta luotettavasti”, Viskari toteaa.

L&T:n vahva osaaminen elintarviketilojen puhdistuksessa takaa, että elintarvikkeiden turvallisuus toteutuu sen kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa niin, että kuluttajan turvallisuutta ei vaaranneta, eivätkä elintarvikkeen laadulliset ominaisuudet muutu tai katoa.

”Elintarvikkeita käsiteltäessä hygienian pitää olla ensiluokkaista ja siivouksen laatu pysyä korkealla. Tiloissamme käsitellään valmiiksi pakattuja eläinperäisiä elintarvikkeita, jotka poistetaan esimerkiksi päiväysten vanhentumisen tai pakkauksen rikkoontumisen johdosta. Kun puhutaan näin isoista jätemääristä, sillä on valtava merkitys, millaisen kumppanin siivoukseen, jätehuoltoon ja kierrätykseen valitsee. L&T:n kohdalla vaikutuksen teki vahva osaaminen vastuullisuusasioissa ja ekologisesti kestävät menetelmät”, Viskari kertoo.

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen kuuluu edelleen LogXellencen tavoitteisiin ja on osa yrityksen ympäristövastuusta huolehtimista.

”Sähkönkulutusta optimoimme esimerkiksi valaistuksen modernisoimisen, tilojen käytön mukaisen lämpötilanhallinnan sekä tehokkaiden kaukolämpö- ja käyttövesiratkaisujen avulla. Myös tässä asiassa L&T:n osaamisesta on ollut suuri apu meille”, Viskari kertoo.

Toimiva yhteistyö perustuu säännölliseen yhteydenpitoon

LogXellencelle on tärkeää, että toimintaa kehitetään jatkuvasti ja säännöllisesti. Yhteistyötä koordinoidaan palaverikäytännöillä ja päivittäistä tekemistä seurataan Viskarin ja L&T:n asiakkuuspäällikön Arto Salmenaution tiiviillä yhteydenpidolla.

”Me L&T:llä panostamme asiakaslähtöiseen ja vastuulliseen kehitystyöhön. Esimerkiksi jätehuollon seuranta ja raportointi hoituvat kätevästi verkkopohjaisen Ympäristönetin avulla ja uudella Smartti Automaatio -tuotteellamme on mahdollisuus tehostaa kiinteistön energiankäyttöä merkittävästi. Samalla säästetään energiankulutuksessa sekä siitä tulevissa kustannuksissa”, Salmenautio kertoo L&T:n kehityshankkeista.

LogXellence kokee, että myös tulevaa toiminnan kasvua ajatellen L&T on oikea kumppanivalinta.

”Kun liiketoiminta kasvaa, tulemme muokkaamaan huollon ja siivouksen prosesseja entisestään. Onneksi kumppaninamme on L&T:n kaltainen yritys, jolla riittää osaamista”, Viskari sanoo.

L&T tarjoaa LogXellencelle tällä hetkellä siivouspalveluja, kierrätys- ja lajittelupalveluja sekä kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palveluja. Yhteistyön ansiosta LogXellence on saanut entistä vastuullisemmat ja toimivammat olosuhteet tarkoin säädellyn ja valvotun liiketoimintansa pyörittämiseen.

Lisätietoa:

LogXellence Oy
Juha Viskari
Talousjohtaja
juha.viskari@logxellence.fi
puh. +358 40 517 2020

Lassila & Tikanoja
Arto Salmenautio
Asiakkuusjohtaja
arto.salmenautio@lassila-tikanoja.fi
puh. +358 40 0500 129

BREEAM IN-USE JÄRJESTELMÄ
BREEAM In-Use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on brittiläisen BRE (Building Research Establishment) hallinnoima, olemassa olevien kiinteistöjen ympäristöluokitustyökalu. Luokitusjärjestelmän tarkoituksena on auttaa kiinteistöjen omistajia ja teknistä ylläpitohenkilökuntaa pienentämään ylläpitokustannuksia ja parantamaan kiinteistön ympäristösuorituskykyä. Järjestelmä muodostuu standardoidusta, helposti käytettävästä tarkastusmallista ja puolueettomasta kolmannen osapuolen sertifiointimenettelystä, joka takaa selkeän ja luotettavan työkalun kohteen kehittämiseen.

LASSILA & TIKANOJA
Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 752 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. Lue lisää: www.lt.fi

 

Kuvat: LogXellence ja Meeri Utti

L&T tukee LogXellencen logistiikkaketjujen toimintaa

L&T kirjoittaa Lassikko-blogissaan LogXellencen kanssa tekemästään yhteistyöstä:

Logistiikkayritys LogXellence tarvitsee jättimäisiin halleihinsa toimintavarmat palvelut ja tarkan hygienian. Kumppanivalinnassa painoivat L&T:n kokonaisvaltainen osaaminen sekä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta.

Halleissa riittää tilaa. Yli 60 000 neliötä lattiapinta-alaa tarkoittaa lähes kymmentä jalkapallokenttää. Pisin käytävä on melkein 700-metrinen ja lattiasta kattoon kurottavat hyllyrivistöt jatkuvat silmänkantamattomiin.

LogXellence on Keravalla toimiva logistiikkayritys, jonka asiakkaita ovat muun muassa kaupan keskusliikkeet ja elintarviketeollisuuden toimijat. L&T voitti vuosi sitten kilpailutuksen LogXellencen jätehuollostasiivouksestakiinteistötekniikasta ja kiinteistöhuollosta.

LogXellence painottaa kumppanivalinnoissaan vastuullisuutta, laadukkuutta ja kokonaisvaltaista osaamista

LogXellencen liiketoiminnan kannalta on kätevää, kun palvelut tulevat samasta paikasta. Kiinteistöpalvelujen kumppanivalinnassa painoi LogXellencen osakas ja talousjohtaja Juha Viskarin mukaan ennen kaikkea L&T:n kokonaisvaltainen osaaminen, LogXellencen liiketoiminnan ymmärrys ja tarpeisiin vastaaminen.

”Myös hyvät referenssit ja ideointikyky olivat tärkeitä”, Viskari sanoo.

LogXellence kuuluu Oiva-elintarvikevalvonnan piiriin. Koska toiminnassa saattaa syntyä myös EU:n sivutuoteasetuksen mukaista eläinperäistä jätettä, on esimerkiksi toimiva kierrätys merkittävässä roolissa.

”Tiloissamme käsitellään esimerkiksi eläimistä saatavia raakoja, kypsennettyjä tai muuten käsiteltyjä elintarvikkeita, jotka poistetaan päiväysten vanhentumisen tai pakkauksen rikkoontumisen johdosta”, Viskari kertoo.

Elintarvikkeita käsiteltäessä hygienian pitää olla ensiluokkaista ja siivouksen laatu pysyä korkealla. Myös lämpötilojen hallinta korostuu, jolloin L&T:n kiinteistötekniikan osaaminen lämmitys- ja ilmanvaihtokoneiden säätämisessä ja huollossa on ratkaisevassa osassa.

”Ilmanvaihdon ja lämpötilojen hallinnan lisäksi hoidamme erilaiset vuosihuollot, joten meillä on täällä hyvin kattava palvelukokonaisuus”, kertoo asiakkuusjohtaja Arto Salmenautio L&T:n Kiinteistöpalveluista.

Myös L&T:n vahva osaaminen energianhallinnasta vakuutti LogXellencen, sillä energiatehokkuuden jatkuva parantaminen kuuluu LogXellencen tavoitteisiin ja on osa yrityksen ympäristövastuusta huolehtimista.

”Tähän mennessä olemme esimerkiksi optimoineet sähkönkulutusta valaistuksen modernisoimisen, tilojen käytön mukaisen lämpötilanhallinnan sekä tehokkaiden kaukolämpö- ja käyttövesiratkaisujen avulla, mutta paljon on varmasti vielä tehtävissä”, Viskari toteaa.

Saumaton yhteistyö perustuu toimiviin henkilökemioihin

Kun kumppaneita valitaan ja yhteistyötä tehdään, henkilökemioilla on Viskarin mukaan iso merkitys.

”Ammattitaitoiset ja oikealla asenteella varustetut henkilöt ovat isossa roolissa asioiden sujumisen kannalta. Toiminnan laadukkuus, luotettavuus ja kyky tuottaa lisäarvoa varmistavat jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä. Siksi myös L&T valikoitui kumppaniksi”, sanoo Viskari.

Sopimuksen solmimisen jälkeen työt alkoivat heti seuraavana aamuna. Juha Viskari on ollut tyytyväinen L&T:läisten tekemiseen ja asenteeseen.

”Alussa oli hienoa nähdä kohteen nopea haltuunotto, ja varsinkin siivouksen vetäjä otti hyvin kopin tekemisestä. Vaikka tekemistä oli paljon, L&T hoiti kaiken kunnialla maaliin. Arvostamme sitä.”

LogXellencella on L&T:n kanssa palaverikäytännöt, joilla koordinoidaan yhteistyötä. Päivittäistä tekemistä seurataan Viskarin ja Salmenaution tiiviillä yhteydenpidolla.

Laaja-alaisia toimenkuvia ja oikea-aikaista resursointia

Koska kiinteistö on valtava ja tekemistä riittää, pitää tekijöiden olla hyvin oma-aloitteisia. Aina ei voi odotella ohjeita muualta. L&T:llä onkin paljon monipuolisia ammattilaisia, ja se pystyy siksi vastaamaan hyvin LogXellencen tarpeisiin vaativassa toimintaympäristössä.

Niko Sormunen on yksi L&T:n luottotekijöistä, jolta luonnistuvat monipuoliset kiinteistötekniikan ja -huollon työtehtävät.

”Tämä on kokonaisvaltaista ja itsenäistä työtä. Pidän huolta, että ilmastointi toimii, tarkkailen kylmätilojen lämpötiloja sekä varmistan paloilmoittimien ja sprinklereiden toiminnan. Vastaan myös kiinteistön avainhallinnasta sekä pihojen kunnossapidosta”, Sormunen kertoo.

L&T:llä on Sormusen lisäksi päivittäin paikalla puolenkymmentä ihmistä.

”Lisää väkeä saadaan nopeasti tarpeiden mukaan. Varsinkin talvisin, kun isot piha-alueet vaativat hiekoitusta ja lumitöitä, nopean reagoinnin tärkeys korostuu”, Arto Salmenautio kertoo.

Liiketoiminnan kasvu vaatii myös kumppaneilta toiminnan jatkuvaa kehittämistä

”Kun liiketoiminta kasvaa, tulemme muokkaamaan myös huollon ja siivouksen prosesseja. Onneksi kumppaninamme on L&T:n kaltainen yritys, jolla riittää osaamista”, Juha Viskari sanoo.

Kehitystä viedään L&T:llä kovaa vauhtia eteenpäin, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Esimerkiksi jätehuollossa seuranta ja raportointi hoituvat verkkopohjaisen Ympäristönetin avulla.

”Varsinkin kun puhutaan näin isoista jätemääristä, on ympäristöasioiden oltava kunnossa. On merkitystä, millaisen kumppanin kierrätykseen valitsee, ja L&T:llä on vahvaa osaamista vastuullisuusasioissa”, Viskari toteaa.

L&T:llä kehitetään myös muita digitaalisia palveluja:

”Esimerkiksi Smartti-energianhallintapalvelun avulla on mahdollisuus tehostaa kiinteistön energiankäyttöä merkittävästi ja samalla säästää energiankulutuksessa sekä siitä tulevissa kustannuksissa”, Arto Salmenautio kertoo nykyisistä kehitystoimenpiteistä.

 

Kuvat: Meeri Utti

Logistiikkakeskus

Logistiikassa vastuullisuus on monen tekijän summa

Ympäristön kannalta kestävät kuljetus- ja varastointiratkaisut ovat elinehto kiristyvässä kilpailutilanteessa. Vastuullinen logistiikkakumppani auttaa menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet: nykyisessä hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Tämä tarkoittaa liikenteen ja logistiikan osalta sitä, että päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja vähentää nollaan vuoteen 2045 mennessä. Miten tämä käytännössä tapahtuu?

Eri toimialat ovat kuluneen kevään ja kesän aikana julkaisseet tiekarttoja, joissa kuvataan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen toimialaa edustava yhteistyöverkosto julkaisi kesäkuussa 2020 tiekartan, jonka mukaan alalla on panostettava mm. uusiutuvien polttoaineiden käyttöön, vauhditettava autokannan uusiutumista, edistettävä logistiikan digitalisaatiota sekä parannettava liikenneinfrastruktuuria.

– Valtion hiilineutraalistavoitteet ja toimialojen laatimat tiekartat ovat hieno mahdollisuus entistä kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Vastuullisuus avaa alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta logistiikan ja liikenteen osalta myös valtiolta tarvitaan kannustimia ja investointeja, jotta alan kilpailukyky ei kärsi, toteaa LogXellencen toimitusjohtaja Jari Rinnekoski.

Logistiikkakeskuksissa potentiaalia parannuksiin

Kesäkuussa julkaistun tiekartan mukaan uusiutuvien polttoaineiden ja biokaasun käyttöä lisäämällä on mahdollista saavuttaa yli neljännes vaadittavista päästövähennyksistä verrattuna nykykehitykseen. Myös varastointi- ja kylmätiloilla on suuri merkitys ympäristövaikutusten minimoimisessa.

LogXellence kehittää parhaillaan Keravalle Postlarinkatu 4:ään modernia, valtakunnallisesti merkittävää logistiikkahubia elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan, Food Service -toimijoiden sekä lähituottajien tarpeisiin. Monipuoliset tilat tarjoavat puitteet myös Logxellencen kattaville 3PL-palveluille verkkokaupan varastointi- ja kuljetusratkaisuista konsultointiin.

– Meidän kauttamme vuokralainen saa muun muassa elintarvikelogistiikan lämpösäädellyt palvelut erikoistiloineen, käyttötavaran ja kuivan tavaran palvelut sekä verkkokaupan logistiikkapalvelut turvallisesti ja ympäristöasiat huomioiden, toteaa LogXellencen talousjohtaja Juha Viskari.

Keravalla kehitetään energia- ja materiaalitehokkuutta

LogXellencen vastuullisuustoimenpiteitä ja Keravan logistiikkakeskuksen toimintaa ohjaa omalta osaltaan ympäristölupa. Ympäristölupaan liittyy määräyksiä koskien mm. jätehallintaa, melun hillintää sekä ulkotilojen siisteyttä.

– Ympäristölupa on ollut meille hyvä työkalu ja kirittäjä vastuullisuuden kehittämiseen. Huomioimme ympäristövastuun myös energiatehokkuuden jatkuvana parantamisena, mikä on olennainen osa Keravan 68 000 neliön kiinteistön normaalia ylläpitoa. Sähkönkulutusta optimoimme esimerkiksi valaistuksen modernisoimisen ja hallinnan parantamisen, tilojen käytön mukaisen lämpötilanhallinnan sekä tehokkaiden kaukolämpö- ja käyttövesiratkaisujen avulla, Viskari toteaa.

Keravan logistiikkakeskuksen sähköenergian kulutusta seurataan sekä kokonaisuutena että usealla aluekohtaista kulutusta seuraavalla alamittarilla. Järjestelmä hälyttää suurista poikkeamista, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja korjaavat toimenpiteet. Keskuksen pinta-alasta 30 % on jäähdytettyä tilaa (4–6 C°) ja sen osuus sähkönkulutuksesta on noin 40 %.

Energiatehokkuuden lisäksi Keravalla kiinnitetään huomiota materiaalitehokkuuteen.

– Osana energia- ja materiaalitehokkuutta parannamme jatkuvasti jätehallintaamme. Ensisijaisesti jätemääriä vähentämällä ja toissijaisesti tehostamalla jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä. Kaiken kaikkiaan vastuullisuustyö eri muodoissaan on suuri lisäarvontuottaja liiketoiminnallemme, kertoo Viskari.

Verkkokaupan kasvaessa vastuullisuus on kilpailuetu

Koko logistiikka-ala on parhaillaan murroksessa: verkkokauppa, muuttuvat kulutustottumukset, tavaravirtojen pirstaloituminen sekä toimitusvälien tiheneminen vaativat logistiikalta entistä tehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja. Korona-aika on vauhdittanut verkkokauppaa entisestään. Logistiikkakumppanilta vaaditaan tehokkaita, mutta myös ympäristön kannalta vastuullisia kuljetus- ja varastointiratkaisuja.

– Yksinkertaistaen voisi todeta, että aiemmin ihmiset liikkuivat tavaran luo, nyt tavara liikkuu ihmisten luo. Muuttuneessa toimintaympäristössä tuottajan oma varasto tai logistiikkakeskus ei ehkä olekaan enää järkevin tapa verkkokauppatoimituksille, vaan tuotteiden täytyy sijaita lähempänä kuluttajaa. Tähän tarpeeseen mekin pyrimme Logxellencella vastaamaan, vastuullisesti ja ympäristövaikutukset minimoiden, toteaa Rinnekoski.

Kaipaatko näkemystä vastuullisiin, liiketoimintaasi tukeviin logistiikkaratkaisuihin?

Ota yhteyttä: Jari Rinnekoski, jari.rinnekoski@logxellence.fi, p. 040 057 3711